tuotannon data analytiikka
elomatic_logo.gif

KUINKA DATAA HYÖDYNTÄMÄLLÄ

VOIT PARANTAA TUOTANTOYMPÄRISTÖÄ

Tyypillisesti yrityksen suorituskykyä seurataan määrävälein viikko-, kuukausi- ja vuositasoilla. Seurattavien päätunnuslukujen (KPI-mittarit) valinta perustuu yrityksen strategian painopistealueisiin. Päätunnuslukujen seuranta voidaan jatkossa viedä lähemmäksi operatiivista toimintaa kohti yksikköprosesseja ja yksittäisiä laitteita sekä realiaikaiseksi.

WHITEPAPERIN SISÄLTÖ

KOHTI ÄLYKÄSTÄ TEHDASTA

TIEDOLLA JOHTAMINEN OSANA TUOTANNON ARKIPÄIVÄÄ

CASE1: DATA-ANALYYSI LAITEVALMISTUKSEN TUKENA

CASE2: DATA-ANALYYSIN HYÖDYNTÄMISMAHDOLLISUUKSIA TUOTANTOLINJAN TEHOSTAMISESSA

ASKELMERKIT SUORITUSKYVYN JOHTAMISEEN

TILAA ILMAINEN WHITEPAPER OHEISELLA LOMAKKEELLA